Polityka przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy, że:


Administrator danych osobowych

Administratorami twoich danych osobowych, są:

Monika Kupis monika@codencode.pro

Daniel Chmielowiec  daniel@codencode.pro

Monika Kupis i Daniel Chmielowiec są osobami, z którymi należy się kontaktować w związku ze wszystkimi sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Można to zrobić przez wyżej wymienione adresy e-mail, jak również przez formularz kontaktowy Code & Code.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu zapoznania się z przesłanymi zgłoszeniami oraz sporządzania ewentualnych odpowiedzi na te zgłoszenia, jak również w celu założenia oraz weryfikacji kont użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś*łaś podczas wysyłania formularza czy tworzenia konta.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.


Okres retencji danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia, lub przez czas wykonywania powyższych zadań przez Administratorów, w każdym jednak razie nie dłużej niż 5 lat.

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych w każdym czasie.


Twoje prawa

Z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w RODO, każdy ma prawo do:

  • wycofania zgody;
  • dostępu do swoich danych, oraz otrzymania kopii swoich danych;
  • sprostowania (zmiany) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;

Masz też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Każda z wyrażonych zgód może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Informacje na temat wymogów dotyczących danych

Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Wypełniając formularz kontaktowy lub zakładając konto użytkownika na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.